portfolIo

Home / Portfolio /

Ön Çalışmalar

Tasarım Yaklaşımımız

Tasarım birçok disiplinin bileşkesinden oluşan komplike bir iştir. Tabela tasarımı, etiket, ürün, iç dekorasyon, fuar standı, avm standı, 3D modelleme ya da kurumsal kimlik projesi olması fark etmez. Her birinde geliştirilen tasarımın istenen fonksiyonu yerine getirmesi ve aynı zamanda kullanıcıları cezp edecek estetiğe sahip olması gerekir. Sanatçılar duygularını, doğayı ya da bir olguyu, sınırsızca ifade etmeye çalışır. Tasarımcılar ise var olan ihtiyacı ya da problemi belirleyip ona en uygun çözümü üretirler. Sanat eserlerinin değerlendirmek kişiden kişiye göre değişen belirsizler taşısa da, tabela tasarımını yada ürün tasarımını değerlendirmenin ölçülebilir kıstasları vardır. Ortaya çıkan tasarım üretilebilir ya da uygun maliyetli değil ise, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu fonksiyonu istenen düzeyde karşılamıyorsa, çıkan sonuç satın alınmıyor ya da verim alınamıyorsa, tasarım başarısızdır. 

Biz Tabela Trend olarak başarılı tasarımlar için işin doğasına ve müşterinin isteklerine göre tasarımlarımızı gerçekleştiririz. Müşterilerimiz istekleri konusunda bize yönlendirme yapamasa da kendi doğrularımızı uygulamak yerine, müşterilerimizin esasen bildiği fakat aktaramadığı doğruları ortaya çıkarıp, tasarıma ivme kazandırırız. Kendini anlatmayan, bir karakteri olmayan obje veya mekanlara anlam yükleyip, onlar için tarz veya konsept oluştururuz. 

Tabela Trend müşterilerine mantıksal kurgular ve tecrübeleri dahilinde verdiği bilgiler ile tasarım satın alma sürecini kolaylaştırır. Her projenin kendine özgü dinamikleri vardır, bunları fark edip kullanmak deneyim ister. Ancak bu şekilde tasarlanan objenin ayağı yere basar ve kendiyle barışık olur. 

 

banko arkası firma logo uygulama

 

ahşap tabela tasarım uygulama

 

bayi tabelası tasarımı tchibo

 

showwrom dizayn

 

cepge giydirme

 

ürün teşhir standı